Voor steeds meer bedrijven wordt online marketing belangrijker, waardoor ze op zoek gaan naar een online marketing bureau. Binnen een online marketing bureau werken allerlei marketing specialisten, die gespecialiseerd zijn in de verschillende disciplines binnen de online marketing wereld, zoals SEO optimalisatie, om hoger te ranken in de Google zoekmachines. Of een SEA specialist, die precies weet met welke keywords en budget optimalisatie hij of zij jouw website voor een lage Cost per Click, hoog in Google krijgt.
En natuurlijk een Social Media expert! Die ervoor zorgt dat de posts, advertenties en video’s van een bedrijf in de smaak vallen bij de doelgroep.

Er zijn een aantal criteria, waaraan een online marketing specialist moet voldoen: er moet een klik zijn met de klanten, de specialist moet een doelgerichte aanpak voor de samenwerking opstellen, hij moet breed kunnen denken, hij moet jou toegang blijven verlenen tot je eigen data en er moeten goede betaalafspraken gemaakt worden. Bij KSN Studios voldoen we aan al deze voorwaarden en zullen er samen met jou voor zorgen dat jouw bedrijf groeit en winst maakt door een optimale marketing strategie.

Het takenpakket van een online marketing specialist

Als online marketing specialist levert KSN Studios niet slechts een service. Zaken als analyse, onderzoek, ontwikkeling, creatie, optimalisatie, beheer en trainingen zijn allemaal taken die een marketing specialist voor zijn rekening neemt. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het vakgebied. De werkwijze bij ons is als volgt:

  • Er vindt eerst onderzoek plaats, waarbij aandacht wordt besteed aan analyse van de markt, je bedrijf en je concurrenten. Daarnaast wordt je social media bekeken en deze gegevens worden gebruikt om een strategie te plannen.
  • Stap twee is de ontwikkelingsfase, waarin de strategie wordt uitgevoerd. Hierbij is het hoofdzaak om je bedrijf te laten opvallen.
  • De laatste stap is het management. Marketing is niet slechts een project; het is een doorlopend project bestaande uit meerdere campagnes. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat je bedrijf blijft groeien.

CORE SERVICES